A part de l'escola, també hi ha el Club Volàger que malgrat tenir el mateix nom que l'escola no te res a veure en les activitats d'aquesta. El Club el formen el pilots que ja volen pel seu compte.

El Club Volager es una entitat esportiva sense ànim de lucre, registrat a la Federació Aèria Catalana i al registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el nº 07780 i amb el codi de identificació fiscal nº: G25320805. Per tant el Club no te cap activitat comercial, la única funció es la de tramitar les llicencies federatives. Si hi ha informació en aquesta web només es per facilitar les dades als possibles alumnes de l’escola perquè puguin tramitar la seva llicencia federativa.

En l'apartat de parapent, ha quedat varies vegades Campió d'Espanya per Clubs, o sigui que hi ha pilots de molt alt nivell.

En l'apartat de paramotor, els pilots no estàn tan abocats a la competició, aquests és dediquen mes a volar per plaer i fer activitats més ludiques, com sortides a diferents llocs, rutes, la Trobada anual al Camp de Verdú, etc.

El Club Volàger està a la vostra disposició per tramitar llicències o fer d’interlocutor amb la Federació Aèria de Catalunya. Per anar a volar quan ja hagueu superat l’aprenentatge, per fer alguna trobadeta gastronómico-voladora etc.

Al Blog del Club podeu veure vídeos e informació de les activitats del Club.


Preus i cobertures de les llicencies de La FAC (Federació Aèria Catalana) pel 2021

La llicència trimestral: 142 € (Sols per alumnes)

Federativa anual a traves del Club Volager 185 € (Anys naturals, de 1 de gener a 31 de desembre)

Quota del Club 10,00 € ja inclòs en el preu de la llicència.

Per pagar IMPORTANT! Indicar el remitent.

Ingrés al c.c. del Club “La Caixa” 2100-0112-63-0102684839

La llicència us aporta una assegurança de RC i una cobertura mèdica en cas d’accident. Si voleu més informació poseu-vos en contacte amb el Club.

En cas d'accident (vostre o d'algún company) aviseu el més aviat possible al secretari, Toni Arqué 657596256 o a la Federació 934575328 (anoteu aquests telèfons i porteu-los sempre al damunt)

Per ser soci del Club cal que ens envieu aquestes dades:

Un cop hagueu fet l’ingrés podeu enviar les vostres dades a:

clubvolager@hotmail.com

O a:

Club Parapent Volàger

Toni Arqué Garrofé

C/ Fratin, 7, 2º, C

07006 Palma de Mallorca

- Illes Balears -

tel. 871 94 09 00

mòbil: 657 59 62 56 (millor Whatsapp)

Demaneu confirmació d'haber rebut la petició

Benvinguts i bons vols!!